Oprogramowanie i aplikacje dedykowane

Projektujemy rozwiązania na specjalne potrzeby Klienta. W oparciu o wywiad z Klientem oraz badanie potrzeb zamawiającego tworzymy rozwiązania dopasowane indywidualnie. W zależności od oczekiwań, tworzymy rozwiązania wspierające pracowników mobilnych (serwisanci, firmy kurierskie) czy wspomagające procesy magazynowe takie jak kompletacja, inwentaryzacja i inne.

Tworzymy głównie natywne aplikacje mobilnych na korektory danych oraz wszystkie systemy stanowiące zaplecze. Są dedykowane aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android oraz Windows CE/Mobile, a także oprogramowanie wspomagające na komputery PC. Projektujemy i wdrażamy systemy powiązane z szeroko pojętą branżą Auto ID.

Tworzone aplikacje są dostosowane do charakteru pracy w danej firmie. Mogą być spersonalizowane - wyświetlać logo i/lub być w kolorostyce firmy.

Zajmujemy się przenoszeniem aplikacji z systemów Windows CE i Windows Mobile na system Android. Przepisujemy aplikacje oraz modyfikujemy je tak, aby w pełni korzystały z możliwości nowej docelowej platformy. Podczas przenoszenia aplikacji uwzględniamy nowości i zmiany, jakie oferuje nowy system Android tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Zobacz: Organizacja szkoleń

W swoim portfolio posiadamy:

Aplikacje do przecen:
 • Pobieranie aktualnych cen z bazy danych
 • Aktualizacja ceny w bazie
 • Sprawdzanie aktualnej ceny produktu
 • Obsługa wydruku etykiet z nową ceną
Aplikacje do inwentaryzacji:
 • Odczytywanie kodów kreskowych
 • Wprowadzanie lokalizacji
 • Wprowadzanie ilości sztuk
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Eksportowanie danych do plików txt lub csv
 • Eksportowanie wyników inwentaryzacji do baz danych
Aplikacje do awizacji gości:
 • Rejestrowanie danych gości w bazie
 • Drukowanie etykiet z danymi
 • Drukowanie kart z danymi
 • Wysyłanie powiadomień SMS lub e-mail do odwiedzanych osób
Systemy monitorowania wydajności pracowników:
 • Monitorowanie ilości wydrukowanych etykiet na stanowisku
 • Dzięki funkcji logowania możliwość weryfikacji wydajności pracowników
 • Dzięki funkcji logowania możliwość weryfikacji czasu spędzonego na stanowisku
 • Generowanie ostrzeżeń
Systemy monitoringu i kontroli pracowników:
 • Śledzenie lokalizacji pracowników za pomocą technologii RFID
 • Kontrola wejść i wyjść pracowników do obiektów za pomocą technologii RFID
 • Weryfikacja czasu pracy pracownika
 • Wykrywanie braku zachowania dystansu pomiędzy pracownikami
Systemy integrujące rozwiązania mobilne z technologiami embedded.
Aplikacje do zarządzania małymi magazynami:
 • Micro WMS dla małych firm
 • Kontrola stanu i lokalizacji towarów
 • Kontrola przepływu towarów
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Inwentaryzowanie magazynów i eksportowanie wyników do baz danych
Aplikacje do wspomagania procesów produkcyjnych:
 • Automatyczne wydruki etykiet
 • Śledzenie etapów produkcji produktów za pomocą RFID
 • Automatyzacja procesów skanowania
 • Wymiarowanie pudeł z towarami
Aplikacje do wspomagania procesów logistycznych:
 • Odnajdowanie towarów
 • Drukowanie etykiet
 • Lokalizacja towarów
 • Kontrola przepływu towarów
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Inwentaryzowanie magazynów i eksportowanie wyników do baz danych
Aplikacje do komunikacji pomiędzy urządzaniami mobilnymi oraz komputerami PC:
 • Wymiana wiadomości pomiędzy pracownikami obsłygującymi terminale a stanowiskami wyposażonymi w PC
 • Możliwość lokalizowania zagubionych urządzeń
 • Przesyłanie wiadomości pomiędzy terminalami
 • Generowanie ostrzeżeń
Aplikacje oraz systemy do etykietowania produktów:
 • Automatyzacja procesów etykietowania
 • Kopiowanie etykiet
 • Drukowanie etykiet z baz danych
Aplikacje do weryfikacji kodów kreskowych:
 • Sprawdzanie poprawności odczytu kodów
 • Weryfikowanie i porównywanie kodów kreskowych
 • Generowanie raportów
Aplikacje do generowania i kopiowania kodów kreskowych:
 • Modyfikacja odczytanych kodów
 • Wydruk zmodyfikowanych kodów
 • Generowanie nowych kodów kreskowych
Aplikacje do porównywania etykiet i kodów kreskowych:
 • Porównywanie odczytanych danych z etykiet
 • Porównywanie danych odczytanych za pomocą OCR z kodami kreskowymi
 • Tworzenie raportów
Aplikacje analizujące dane zawarte w kodach kreskowych:
 • Powiązanie kodów produktów z opisami technicznymi w plikach pdf
 • sprawdzanie ilości, cen, partii oraz innych powiązanych danych
Aplikacje oraz systemy do odczytywania, zapisywania i odnajdywania tagów RFID:
 • Lokalizacja sprzętu oznaczonego tagami RFID - odnajdywanie zagubionych narzędzi, terminali, i innych wartościowych przedmiotów.
 • Lokalizacja pracowników
 • Zapis tagów wybranymi danymi przez użytkownika
 • Odczyt danych z tagów i eksportowanie danych do plików csv, txt, baz danych
Aplikacje wspomagające inwentaryzację za pomocą technologii RFID:
 • Inwentaryzacje produktów oznaczonych tagami RFID
 • Zdalne odczytywanie ilości produktów
 • Wyszukiwanie danego produktu
Aplikacje i systemy do zarządania i obsługi drukarek:
 • Zdalne odczytywanie stanu drukarki
 • Odczytywanie statusu, błędów, przebiegu oraz innych istotnych informacji
Aplikacje i systemy do zarzadzania urządzeniami mobilnymi:
 • Lokalizacja urządzeń
 • Zdalne sprawdzanie statusu urządzenia
 • Nadzorowanie pracy urządzeń
 Przenoszenie aplikacji Klienta na urządzenia mobilne z systemem Android:
 • Przepisywanie aplikacji ze starszych systemów Windows CE, Windows Mobile
 • Wprowadzanie modyfikacji oraz usprawnień dla przenoszonych aplikacji
 • Portowanie aplikacji na inne platformy sprzętowe
 • Wykorzystywanie pełnych możliwości sytemu Android

W ramach wpółpracy proponujemy wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia - od audytu środowiska, po konfigurację aż do testów końcowych. Zachęcamy gorąco do kontaktu!

Oprogramowanie i aplikacje dedykowane Kreski - portfolio

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts