Oprogramowanie i aplikacje dedykowane

Projektujemy rozwiązania na specjalne potrzeby Klienta. W oparciu o wywiad z Klientem oraz badanie potrzeb zamawiającego tworzymy rozwiązania dopasowane indywidualnie. W zależności od oczekiwań, tworzymy rozwiązania wspierające pracowników mobilnych (serwisanci, firmy kurierskie) czy wspomagające procesy magazynowe takie jak kompletacja, inwentaryzacja i inne.

Tworzymy głównie natywne aplikacje mobilnych na korektory danych oraz wszystkie systemy stanowiące zaplecze. Są dedykowane aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android oraz Windows CE/Mobile, a także oprogramowanie wspomagające na komputery PC. Projektujemy i wdrażamy systemy powiązane z szeroko pojętą branżą Auto ID.

Tworzone aplikacje są dostosowane do charakteru pracy w danej firmie. Mogą być spersonalizowane - wyświetlać logo i/lub być w kolorostyce firmy.

Zajmujemy się przenoszeniem aplikacji z systemów Windows CE i Windows Mobile na system Android. Przepisujemy aplikacje oraz modyfikujemy je tak, aby w pełni korzystały z możliwości nowej docelowej platformy. Podczas przenoszenia aplikacji uwzględniamy nowości i zmiany, jakie oferuje nowy system Android tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

W swoim portfolio posiadamy:

Aplikacje do przecen:
 • Pobieranie aktualnych cen z bazy danych
 • Aktualizacja ceny w bazie
 • Sprawdzanie aktualnej ceny produktu
 • Obsługa wydruku etykiet z nową ceną

aktualizacje cen w bazie, etykiety z nową ceną, zmiana cen w bazie, zmiana ceny na etykiecie, wydruk etykiet, przeceniarka, aktualizowanie ceny towarów

Aplikacje do inwentaryzacji:
 • Odczytywanie kodów kreskowych
 • Wprowadzanie lokalizacji
 • Wprowadzanie ilości sztuk
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Eksportowanie danych do plików txt lub csv
 • Eksportowanie wyników inwentaryzacji do baz danych

weryfikacja stanów na magazynie, eksport danych, inwentaryzacja, skanowanie kodów kreskowych, informacje o towarze, aplikacja inwentaryzacyjna, spis towarów

Aplikacje do awizacji gości:
 • Rejestrowanie danych gości w bazie
 • Drukowanie etykiet z danymi
 • Drukowanie kart z danymi
 • Wysyłanie powiadomień SMS lub e-mail do odwiedzanych osób

rejestracja gości w firmie, indentyfikatory, aplikacja dla gości, awizator gości, rejestracja osób wchodzących na teren firmy, informcja o gościach, rejestrator gości, przepustki, kontrola wejść i wyjść, wydruk kart, wydruk indetyfikatorów, spotkania w firmie, 

Systemy monitorowania wydajności pracowników:
 • Monitorowanie ilości wydrukowanych etykiet na stanowisku
 • Dzięki funkcji logowania możliwość weryfikacji wydajności pracowników
 • Dzięki funkcji logowania możliwość weryfikacji czasu spędzonego na stanowisku
 • Generowanie ostrzeżeń

monitoring etykiet, kontrola wydajności, monitorowanie pracowników, weryfikacja wydajności pracowników, weryfikacja pracy, kontrola logowań, czas pracy, kontrola pracy

Systemy monitoringu i kontroli pracowników:
 • Śledzenie lokalizacji pracowników za pomocą technologii RFID
 • Kontrola wejść i wyjść pracowników do obiektów za pomocą technologii RFID
 • Weryfikacja czasu pracy pracownika
 • Wykrywanie braku zachowania dystansu pomiędzy pracownikami

kontrola pracy, monitorowanie pracowników, weryfikacja pracowników, weryfikacja pracy, czas pracy, aplikacja do sprawdzania pracowników, lokalizowanie pracowników

Systemy integrujące rozwiązania mobilne z technologiami embedded.
system wbudowany, system komputerowy, integracja rozwiązań mobilnych z embedded, systemy wizyjne, uklady SoC, 
Aplikacje do zarządzania małymi magazynami:
 • Micro WMS dla małych firm
 • Kontrola stanu i lokalizacji towarów
 • Kontrola przepływu towarów
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Inwentaryzowanie magazynów i eksportowanie wyników do baz danych

weryfikacja stanów magazynowych, sprawdzanie stanów, zarządzanie magazynem, zarządzaniem małym magazyn, system dla małych magazynów, mały magazyn, inwentryzacja mały magazyn 

Aplikacje do wspomagania procesów produkcyjnych:
 • Automatyczne wydruki etykiet
 • Śledzenie etapów produkcji produktów za pomocą RFID
 • Automatyzacja procesów skanowania
 • Wymiarowanie pudeł z towarami

wsparcie produkcji, wspomaganie procesów produkcyjnych, produkcja, wydruk etykiet, aplikacje dla produkcji, skanowanie, aplikacja do skanowania, automatyzacja produkcji, wymiarowanie

Aplikacje do wspomagania procesów logistycznych:
 • Odnajdowanie towarów
 • Drukowanie etykiet
 • Lokalizacja towarów
 • Kontrola przepływu towarów
 • Weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych
 • Inwentaryzowanie magazynów i eksportowanie wyników do baz danych

logistyka, wsparcie logistyki, wspomagnie procesów logistycznych, aplikacje dla logistyki, stany magazynowe, wyszukiwanie produktów, druk etykiet, lokalizowanie towaru, procesy logistyczne, automatyzacja procesów logistycznych

Aplikacje do komunikacji pomiędzy urządzaniami mobilnymi oraz komputerami PC:
 • Wymiana wiadomości pomiędzy pracownikami obsłygującymi terminale a stanowiskami wyposażonymi w PC
 • Możliwość lokalizowania zagubionych urządzeń
 • Przesyłanie wiadomości pomiędzy terminalami
 • Generowanie ostrzeżeń

lokalizacja zgubionych urządzeń, kounikacja między terminalami, ostrzeżenia, połączenie terminali z komputerem, komunikacja terminal PC

Aplikacje oraz systemy do etykietowania produktów:
 • Automatyzacja procesów etykietowania
 • Kopiowanie etykiet
 • Drukowanie etykiet z baz danych

etykietowanie, etykietowanie towarów, druk etykiet, bazy danych z etykietami, aplikacje do etykietowania, system etykietowania, naklejki na towar, automatyzacja etykiet, labelling

Aplikacje do weryfikacji kodów kreskowych:
 • Sprawdzanie poprawności odczytu kodów
 • Weryfikowanie i porównywanie kodów kreskowych
 • Generowanie raportów

weryfikacja kodów, aplikacje do sprawdzania czy kod jest poprawny, poprawność kodu, kody kreskowe, weryfikator kodów, testowanie kodu, test kodu kreskowego, weryfikacja znakowania, znakowanie, kody zgodne ze standardami, kontrola kodów kreskowych, zgodność z normami, raporty z weryfikacji, pomiar kodów, ocena jakości kodów, rozpoznawanie rodzaju symboliki kodu, analiza długości marginesów, analiza poprawności struktury kod, analiza kodu

Aplikacje do generowania i kopiowania kodów kreskowych:
 • Modyfikacja odczytanych kodów
 • Wydruk zmodyfikowanych kodów
 • Generowanie nowych kodów kreskowych

kopiowanie kodu, modyfikacja kodów kreskowych, generator kodów, system do generowanie kodów

Aplikacje do porównywania etykiet i kodów kreskowych:
 • Porównywanie odczytanych danych z etykiet
 • Porównywanie danych odczytanych za pomocą OCR z kodami kreskowymi
 • Tworzenie raportów

Analiza porównawcza, porównywarka danych na etykiecie, porównywarka kodów, raport danych, zestawienie kodów

Aplikacje analizujące dane zawarte w kodach kreskowych:
 • Powiązanie kodów produktów z opisami technicznymi w plikach pdf
 • sprawdzanie ilości, cen, partii oraz innych powiązanych danych

Analiza danych z kodów kreskowych, informacje w kodzie kreskowym, kodowanie informacji, odczyt danych, odczyt kodów, informacje o produkcie, identyfikacja towarów, identyfikacja produktu

Aplikacje oraz systemy do odczytywania, zapisywania i odnajdywania tagów RFID:
 • Lokalizacja sprzętu oznaczonego tagami RFID - odnajdywanie zagubionych narzędzi, terminali, i innych wartościowych przedmiotów.
 • Lokalizacja pracowników
 • Zapis tagów wybranymi danymi przez użytkownika
 • Odczyt danych z tagów i eksportowanie danych do plików csv, txt, baz danych

Tagi RFID, inwentaryzacja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, kontrola zasobów firmy, zarządzanie majtkiem firmy, inwentaryzacja sprzętu, oznaczanie środków trwałych, oznaczanie wyposażenia, oznakowanie chipami, onzakowanie etykietami RFID, 

Aplikacje wspomagające inwentaryzację za pomocą technologii RFID:
 • Inwentaryzacje produktów oznaczonych tagami RFID
 • Zdalne odczytywanie ilości produktów
 • Wyszukiwanie danego produktu

Ewidencja sprzętu, system do ewidencji sprzętu, system do inwentaryzacji wyposażenia 

Aplikacje i systemy do zarządania i obsługi drukarek:
 • Zdalne odczytywanie stanu drukarki
 • Odczytywanie statusu, błędów, przebiegu oraz innych istotnych informacji

zarządzanie drukarką etykiet, zarządzaniem drukarkami, bezpieczeństwo drukarek, obsługa drukarek etykiet, zarządzanie dużymi flotami drukarek, zdalne zarządzanie drukarkami, konfiguracja drukarek etykiet, poprawa produktywności drukarek

Aplikacje i systemy do zarzadzania urządzeniami mobilnymi:
 • Lokalizacja urządzeń
 • Zdalne sprawdzanie statusu urządzenia
 • Nadzorowanie pracy urządzeń

zarządzanie sprzętem, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aplikacje na urządzenia mobilne, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, zarządzanie terminalami, zarządzanie tabletami, zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi, konfiguracja terminali, diagnostyka urządzeń, zwiększenie produktywności komputerów mobilnych, lokalizowanie urządzeń mobilnych, bezpieczna komunikacja

 Przenoszenie aplikacji Klienta na urządzenia mobilne z systemem Android:
 • Przepisywanie aplikacji ze starszych systemów Windows CE, Windows Mobile
 • Wprowadzanie modyfikacji oraz usprawnień dla przenoszonych aplikacji
 • Portowanie aplikacji na inne platformy sprzętowe
 • Wykorzystywanie pełnych możliwości sytemu Android
  migracja do Androida, przepisywanie aplikacji z Windows na Android, przejście z Windows na Android, migracja floty urządzeń do systemu operacyjnego Android,

W ramach wpółpracy proponujemy wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia - od audytu środowiska, po konfigurację aż do testów końcowych. Zachęcamy gorąco do kontaktu!

Oprogramowanie i aplikacje dedykowane Kreski - portfolio

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts