Honeywell Mobility Edge Platform

Producent:

Honeywell

Opis:

Honeywell Mobility Edge to ujednolicona i dynamiczna platforma sprzętowo-programowa dla komputerów przenośnych. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą tej platformy umożliwia szybsze, lepsze, tańsze i mniej ryzykowne zwiększanie sprawności biznesowej. 

Mobility Edge gwarantuje najdłużej wspieraną na rynku architekturę urządzeń mobilnych. 

W ramach Mobility Edge Platform dostępne są:

1. Rozwiązania do przyspieszenia wdrożenia - pojedyncze testy i wdrożenie możliwe wszędzie. Szybsza implementacja przy niższych kosztach wdrożenia.

Należą do nich:
Enterprise Provisioner - umożliwia tworzenie kodów kreskowych zawierających instrukcje obsługi i ustawienia konfiguracyjne, które operator urządzenia może łatwo zeskanować w celu udostępnienia urządzenia i przygotowania go do użycia - szybko, niezawodnie i bez podatnego na błędy ręcznego wprowadzania ustawień.

Setup Wizard - umożliwia szybką konfigurację i konfigurację urządzeń poprzez skanowanie kodów kreskowych, odczytywanie kodów QR lub dotykanie tagu NFC.
Staging Hub - umożliwia przekazanie pakietu aplikacji i ustawień konfiguracyjnych do całej floty urządzeń. Staging Hub umożliwia podgląd wszystkich urządzeń w sieci z centralnej konsoli i przesyłanie pakietów do każdego urządzenia.
Secure Provisioning - część architektury produktu, Secure Provisioning wykorzystuje metody kryptograficzne, aby zapewnić, że każde urządzenie jest bezpiecznie skonfigurowane i niezmienione przez włamanie ze strony trzeciej.
- Android Zero-Touch Enrollment - umożliwia działom IT zbiorcze wdrażanie urządzeń należących do firmy bez konieczności ręcznego konfigurowania każdego urządzenia. Użytkownicy otwierają po prostu pudełko i zaczynają korzystać z urządzenia z ustawionymi funkcjami zarządzania, aplikacji i konfiguracji.

2. Rozwiązania do optymalizacji wydajności - narzędzia do optymalizacji zapewniające szybsze gromadzenie danych i bezpieczną komunikację pracowników.

Należą do nich:
Data Capture Tools - u
rządzenia Honeywell są wyposażone w najnowocześniejsze funkcje skanowania kodów kreskowych i najlepszą w swojej klasie wydajność procesorów obliczeniowych, które usprawniają i zabezpieczają pracę przed błędami. 
Wireless Tethering - utrzymywanie łączności z urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth dzięki funkcji udostępniania bezprzewodowego, która ostrzega o utracie połączenia. Na przykład, jeśli operator nieumyślnie odłoży urządzenie i odejdzie z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, włączy się alarm, który zachęci operatora do powrotu i podtrzymania pracy urządzenia. 
Keypad Creator - umożliwia utworzenie niestandardowej klawiatury ekranowej. 
Battery Hot Swap - wybrane urządzenia Honeywell obsługują wymianę baterii bez ponownego uruchamiania urządzenia, umożliwiając operatorowi wznowienie pracy w miejscu, w którym zostały przerwane. 
Enterprise Client Pack (ECP) - pakiet trzech aplikacji biznesowych, który zawiera inteligentny Terminal Emulator do przechwytywania danych i wprowadzania danych do starszych procesów zaplecza serwera. Obejmuje również Honeywell Launcher i Enterprise Browser powstałe z myślą o kontroli dostępu pracowników tylko do zatwierdzonych aplikacji i stron internetowych. 
Software Client Pack (SCP) - pakiet trzech aplikacji, który zawiera: branded SmartTE Honeywell Launcher i Enterprise Browser.
Device Client Pack (DCP) - pakiet aplikacji, który zawiera: Honeywell Launcher i Enterprise Browser.
Operational Intelligence - niezależne od dostawcy rozwiązanie do zarządzania zasobami, które pomaga w śledzeniu, zarządzaniu, standaryzacji i optymalizacji wszystkich urządzeń mobilnych we wszystkich lokalizacjach.
Find My Device - rozwiązanie oparte na technologii beaconów przy pomocy łączności z Zigbee.

3. Rozwiązania do wydłużenia czasu życia urządzeń - zgodność z przyszłymi rozwiązaniami, co pozwala na redukcję kosztów utrzymania i przyszłej rozbudowy.

Należą do nich:
Lifecycle & Security - u
trzymanie najnowszej wersji Androida to jedyny sposób, w jaki Google zapewnia najnowsze zabezpieczenia. Honeywell zapewnia niezrównaną zgodność z najnowszymi wersjami systemu Android.
Upgrade Flexibility - 
Klientom, którzy nie są gotowi na aktualizację do najnowszej wersji Androida, Honeywell oferuje usługę przedłużenia cyklu życia Sentinel, która będzie obowiązywać nawet do 2030 r., a nawet dłużej, czyli do momentu kiedy Google przestanie dostarczać poprawki zabezpieczeń.
Baterry Optimizer - 
dostarcza informacji o aktualnym stanie baterii i poziomie jej naładowania. Opcjonalnie umożliwia użytkownikom wybór różnych profili optymalizacji w celu wydłużenia dostępnego czasu pracy akumulatora, co jest przydatne w sytuacjach, gdy zewnętrzna ładowarka nie jest łatwo dostępna.
Devices Support Next-Gen SOM - 
ułatwia przyszły rozwój nowej rodziny modeli obejmujących architekturę SOM nowej generacji, umożliwiając klientom obniżenie kosztów aktualizacji poprzez wykorzystanie istniejących urządzeń peryferyjnych i zminimalizowanie szkolenia użytkowników podczas aktualizacji ich systemy.
Self-Diagnostics -
 zintegrowane narzędzie do autodiagnostyki, umożliwiające użytkownikom identyfikację i diagnozowanie podstawowych problemów z urządzeniem.

4. Rozwiązania do wzmocnienia bezpieczeństwa - architektura SOM gwarantuje wsparcie bezpieczeństwa do najnowszych wersji Androida, jednocześnie zapewniając regularne poprawki w zabezpieczeniach.

Więcej informacji dostępnych w broszurach od producenta do pobrania poniżej

Copyright © 2021 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts