Czym są sieci mesh i jakie dają korzyści?

Sieć mesh to sieć, w której urządzenia - lub węzły - są połączone ze sobą, rozgałęziając się od innych urządzeń lub węzłów. Sieci te są skonfigurowane w celu efektywnego przekazywania danych pomiędzy urządzeniami i klientami. Pomagają one organizacjom zapewnić spójne połączenie w całej przestrzeni fizycznej.

Topologie sieci mesh

Topologie sieci mesh tworzą wiele tras, którymi informacje przemieszczają się pomiędzy połączonymi węzłami. Takie podejście zwiększa odporność sieci w przypadku awarii węzła lub połączenia. Większe sieci typu mesh mogą obejmować wiele routerów, przełączników i innych urządzeń, które działają jako węzły. Sieć typu mesh może obejmować setki bezprzewodowych węzłów typu mesh, dzięki czemu może obejmować duży obszar.

W topologii pełnej sieci mesh każdy węzeł jest połączony bezpośrednio ze wszystkimi innymi węzłami. W topologii częściowej siatki tylko niektóre węzły są połączone bezpośrednio ze sobą. W niektórych przypadkach węzeł musi przejść przez inny węzeł, aby dotrzeć do trzeciego węzła.

Połączenia w sieci pełnej lub częściowej mogą być przewodowymi lub bezprzewodowymi sieciami mesh. Decyzja o zastosowaniu pełnej lub częściowej sieci mesh zależy od takich czynników, jak ogólny schemat ruchu w sieci oraz zakres, w jakim węzły lub połączenia są zagrożone awarią.

Prawie wszystkie sieci wydają się być pełnymi sieciami mesh, ponieważ każdy w sieci może połączyć się z każdym innym. Ta pełna łączność jest właściwością protokołów sieciowych, a nie topologii; każda sieć może wydawać się w pełni siatkowa na poziomie logicznym, jeśli dane mogą być kierowane między każdym z jej użytkowników. Sieci siatkowe są tam, gdzie różnica między topologią logiczną i fizyczną jest najważniejsza.

Najpopularniejszą siecią o pełnej siatce jest data center fabric, sieć lokalna (LAN) zaprojektowana w celu zapewnienia pełnej łączności szerokopasmowej każdemu podłączonemu urządzeniu. Sieci rozległe (WAN) to zazwyczaj częściowe sieci typu mesh lub topologie typu drzewa.

Czytaj też: Jak działa roaming?

Zasada działania sieci mesh

Węzły w sieci są zaprogramowane za pomocą oprogramowania, które mówi węzłowi, jak obsługiwać informacje i współdziałać z siecią.

Sieci siatkowe wykorzystują techniki routingu lub floodingu do przesyłania wiadomości. W przypadku routingu wiadomość wędruje od węzła do węzła, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Sieć mesh musi mieć ciągłe połączenia i rekonfigurować się w przypadku przerwania ścieżki, wykorzystując algorytmy samoleczenia. Często istnieje więcej niż jedna ścieżka między źródłem a miejscem przeznaczenia.

Techniki zalewania (flooding) polegają na dystrybucji danych z jednego węzła do pozostałych w sieci. Dane są wysyłane przez podzbiór węzłów, ponieważ wszystkie węzły mogą nie być dostępne w jednym czasie. Każdy węzeł posiada podzbiór danych. Protokół wybiera nadawców dla każdej transmisji danych, aby zmaksymalizować przepustowość.

Korzyści sieci mesh

Sieci siatkowe obejmują następujące korzyści:

 1. Zwiększona stabilność. Pojedyncze punkty awarii nie szkodzą całej sieci.
 2. Zwiększony zasięg. Sieci Mesh mogą przesyłać sygnały na większą odległość. Mają mniej martwych punktów, gdzie nie docierają sygnały Wi-Fi.
 3. Bezpośrednia komunikacja. Węzły mogą przekazywać sobie wiadomości bezpośrednio. Nie ma potrzeby interwencji z centralnego punktu dostępu.
 4. Dla każdego węzła potrzebna jest mniejsza moc. Każde urządzenie w sieci nie musi emitować sygnału na tyle silnego, aby dotrzeć do centralnego punktu dostępu.
 5. Lepsze bezpieczeństwo. W przypadku ataku pojedyncze węzły można łatwo zastąpić.
 6. Prostsza topologia. Sieci typu siatki wymagają mniej infrastruktury niż inne rodzaje konfiguracji sieci.

Wady sieci mesh

Do wad sieci siatkowych możemy zaliczyć:

 1. Pojedynczy router i przedłużacze zasięgu Wi-Fi mogą stworzyć bardziej ekonomiczną sieć. Pojedyncze węzły również nie pokryją tego samego zasięgu, co router bezprzewodowy i przedłużacz zasięgu. Oznacza to, że w sieci mesh potrzeba więcej węzłów.
 2. Skalowalność. Skalowanie rozmiaru sieci może być trudniejsze w zależności od liczby potrzebnych węzłów.
 3. Złożoność. Każdy węzeł musi wysyłać wiadomości i działać jako router. Im bardziej skomplikowana staje się sieć typu mesh, tym trudniejsze może być zarządzanie wszystkimi węzłami lub rozwiązywanie problemów.
 4. Opóźnienie. W przypadku sieci WAN o mniejszej mocy opóźnienia mogą stanowić problem, ponieważ może brakować możliwości przetwarzania do obsługi wiadomości.
 5. Zużycie energii. W przypadku węzłów o mniejszej mocy sieci mesh są trudne do wdrożenia.

Autor tekstu: Kamil Kościanek


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie sieci bezprzewodowych i punktów dostępowych renomowanych producentów takich jak: Extreme NetworksUbiquiti UniFiAruba (HP) czy Cisco. Służymy pomocą we wdrożeniu i instalacji sieci.

Więcej informacji znajduje się >>TUTAJ

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts