Zebra VisibilityIQ

Producent:

Zebra Technologies

Opis:

Zebra VisibilityIQ to w pełni hostowana platforma oparta na chmurze, która świadczy usługi zapewniania widoczności z wygodnym zdalnym dostępem. Zbiera rzetelne i łatwe w użyciu informacje.

Zapewnia łatwy dostęp do przejrzystych i kompleksowych danych dotyczących urządzeń mobilnych - można w wygodny sposób sprawdzać, jak działają wskazane urządzenia i decydować, jakie dalsze kroki podjąć w celu usprawnienia procesów operacyjnych firmy.

Klient otrzymuje pełny wgląd we wszystkie swoje zasoby mobilne - ogląda wszystkie urządzenia firmy we wszystkich lokalizacjach, według poszczególnych lokalizacji lub konkretne urządzenia dla określonego zakresu czasowego lub określonej daty bądź roli. Daje to możliwość czerpania maksymalnych korzyści z posiadanych zasobów, pracy personelu i wykonywanych codziennie zadań.

Oprócz informacji o działaniu w czasie rzeczywistym, raporty pokazują historię urządzenia, dzięki czemu łatwo zobaczyć co się z nim działo a także zapoznać się z pewnymi tendencjami i przewidzieć dalsze kroki odnośnie jego użytkowania.

W ramach VisibilityIQ dostępne są:

- VisibilityIQ Foresight 
- łączy ze sobą wiele źródeł danych i dostarcza możliwe do wykorzystania w praktyce informacje w postaci opartego na jednym ekranie narzędzia do analityki biznesowej, pozwalającego usprawnić przebieg pracy.
- VisibilityIQ DNA 
- zapewnia wgląd w krytyczne informacje pochodzące z kluczowych narzędzi z gamy Zebra DNA.
- VisibilityIQ OneCare 
- zapewnia wgląd w naprawy, wsparcie techniczne oraz wsparcie w zakresie oprogramowania.


VisibilityIQ Foresight to znacznie więcej niż rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM). To narzędzie do analityki biznesowej, które pobiera dane, agreguje wielkie zbiory danych firmy, przedstawia je na jednym, oznaczonym kolorami, chmurowym ekranie i natychmiast przekłada na gotowe do wykorzystania informacje. VisibilityIQ Foresight gromadzi dane historyczne na potrzeby analizy prognostycznej i oceny trendów. W ten właśnie sposób można wychwycić problemy, zanim wpłyną one na działalność przedsiębiorstwa i trafnie przewidzieć zapotrzebowanie w celu usprawnienia pracy.

VisibilityIQ Foresight w czasie niemal rzeczywistym gromadzi dane z większej liczby źródeł niż jakakolwiek inna dostępna usługa - m.in. z umów, systemów zarządzania naprawami i zgłoszeniami, rozwiązań MDM oraz agentów Zebra IoT i nie tylko. Nie trzeba już zmagać się z szeregiem raportów i pulpitów sterowniczych ani sporządzać czasochłonnych raportów dotyczących poszczególnych urządzeń. Narzędzie umożliwia łatwe dostęp do informacji na temat stanu technicznego, stopnia i sposobu wykorzystania oraz lokalizacji urządzeń, bez względu na to, gdzie one się aktualnie znajdują.

VisibilityIQ Foresight dostępne jest w wersjach: obejmującej SOTI MobiControl, z możliwością podłączenia funkcji do istniającego narzędzia MDM, jako oferta niezależna od MDM.

VisibilityIQ DNA umożliwia pełne wykorzystywanie kluczowych narzędzi Zebra DNA. Z poziomu hostowanego przez klienta pulpitu sterowniczego możliwe jest zapoznanie się z najważniejszymi danymi na temat urządzeń, aby móc poprawiać ich wydajność i dostępność do pracy. Rozwiązanie to zapewnia wiele możliwości: funkcja WorryFree WiFi umożliwia dbanie o najlepszą możliwą łączność Wi-Fi dla urządzeń, a PowerPrecision zapewnia dane analityczne na temat baterii, dzięki którym można unikać zakłóceń w ich pracy.

VisibilityIQ OneCare jest częścią pakietu korzyści ze specjalistycznych usług pomocy technicznej Zebra OneCare (dla komputerów mobilnych i skanerów). Ma na celu wyeliminowanie nieplanowanych przestojów urządzeń i nieprzewidzianych w budżecie wydatków na naprawy. Zapewnia ono oparty na technologii chmury wgląd w raporty i dane analityczne związane z naprawą urządzeń i trendami przypadków, odnawianiem umów, stanem zabezpieczeń rozwiązania LifeGuard oraz stanem banku urządzeń zapasowych.

Więcej informacji dostępnych w broszurach od producenta do pobrania poniżej.

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts