Systemy kontroli dostępu

Producent:

BioSys

Opis:

Kontrola dostępu jest niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa niemal w każdej w firmie. BioSys oferuje systemy kontroli dostępu do pomieszczeń, czyli pozwalające na uszczelnienie dostępów do firmy. Kontrola może obejmować wszystkie strefy w firmie (pełna kontrola dostępu) lub wybrane, newralgiczne miejsca (np. serwerownia).

System KD BioSys zapewnia bezpieczeństwo oraz umożliwia analizę przemieszczania się poszczególnych pracowników. Nieodzownym elementem kontroli dostępu jest oprogramowanie oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe.

Identyfikacja poszczególnych pracowników może być realizowana poprzez weryfikację: odcisków palca - kontrola biometryczna lub tradycyjnie z wykorzystaniem kart zbliżeniowych RFID. Możliwa jest także kontrola przy użyciu wzorców twarzy lub kodów PIN.

Systemy kontroli dostępu oferowane przez BioSys to produkt, który dopasuje się do potrzeb każdej firmy. Wdrożenie systemu kontroli dostępu daje użytkownikowi wiedzę, gdzie w konkretnej chwili znajduje się pracownik, kto jako ostatni wyszedł z chronionej strefy, a także który z pracowników próbował dostać się do firmy poza godzinami wyznaczonymi w grafiku. Innowacyjność systemu kontroli dostępu polega na eliminacji tradycyjnych kluczy oraz nadawaniu uprawnień poszczególnym pracownikom. System pozwala zadecydować kto i w jakich godzinach może wejść do budynku lub pokoju.

System KD oferuje także możliwość prowadzenia elektronicznej listy obecności oraz listy ewakuacyjnej na potrzeby systemu PPOŻ. Wiele możliwości dostępnych w ramach jednego produktu to kluczowa cecha systemu KD. Produkt wspiera w najważniejszych obszarach zarządzania bezpieczeństwem, a moduły dodatkowe sprawią, że system Kontroli Dostępu będzie dostosowany do procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie.

W ramach systemu Kontroli Dostępu BioSys oferowane są zarówno rozwiązania software jak i hardware.

System KD oferuje aplikacje:

  • inBio Secure start - podstawowa wersja oprogramowania;
  • inBio Secure easy - w jej ramach istnieje możliwość pracy wielostanowiskowej, obsługi nieograniczonej liczby przejść oraz konfiguracji uprawnień zintegrowany z grafikami czasu pracy;
  • inBio Secure pro - najwyższy wariant oprogramowania pozwala na tworzenie indywidualnych scenariuszy dostępowych, generowanie szczegółowych raportów oraz bieżące monitorowanie poszczególnych stref. Aplikacja InBio Secure pro daje możliwość nadania uprawnień dostępu według rozpisanych godzin pracy.  

W ofercie znajdują się rozwiazania hardware:

  • terminale na karty zbliżeniowe lub terminale z wbudowanym Wi-Fi;
  • czytniki biometryczne;
  • terminale wielofunkcyjne typu POS;
  • rejestratory z funkcją foto-identyfikacji oraz foto-rejestracji;
  • kołowroty (bramki obrotowe), bramki uchylne oraz szlabany.

System Kontroli Dostępu InBio Secure może zyskać nowe funkcjonalności dzięki rozszerzeniu aplikacji o moduły dodatkowe:
- Moduł Ewakuacji,
- Moduł Punkt Zborny,
- Moduł SMS,
- Moduł Gości,
- Moduł FOTO-Rejestracji
- Moduł E-mail,
- Moduł Parkingowy,
- Moduł integracji z systemem RCP,
- Technologia UHF.

Więcej informacji znajduje się w broszurach dostępnych poniżej:

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts