SYSTEM APS

System APS (Advanced Planning and Scheduling)

Systemy klasy APS zapewniają szybką reakcję całego łańcucha dostaw na zmieniające się potrzeby klientów lub w warunkach pojawiania się dodatkowych, niespodziewanych zamówień. Innym atutem systemów tej klasy jest także integrowanie planów produkcyjnych z planami dystrybucyjnymi. Korzyści z zastosowania akcentowane są lepsza obsługa klienta oraz redukcja poziomu zapasów.

System APS zazwyczaj zawiera cztery moduły planistyczne:

- strategiczne planowanie sieci
- koordynacja planów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
- planowanie i harmonogramowanie produkcji
- planowanie transportu i dystrybucj

Systemy APS są rozwiązaniami wysoce złożonymi opierających się na obliczeniach komputerowych. Gwarantują harmonogramowanie przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości produkcyjnej, zapasów czy zamówień klientów

Do priorytetowych zadań należą: zagwarantowanie pomiędzy ogniwami nawet w rozmiarze globalnym, konkurencyjnej infrastruktury oraz umożliwić realizacje szybkiego przepływu dóbr, informacji i środków finansowych. Proces ten jest możliwy dzięki aktualnym danym oraz odpowiednim analizom pochodzących z hurtowni danych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat tego typu rozwiązań - nasi specjaliści służą pomocą!

kreski@kreski.pl
22 666 22 40

Copyright © 2022 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts