SYSTEM WMS

System WMS (Warehouse Management System)

WMS to system informatyczny do zarządzania magazynem. Zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:

 • nakazowa, w której system planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
 • decyzyjna, w której system wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
 • rejestracyjna, w której system rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE SYSTEMU WMS:

Strategiczne zasady zarządzania:

 1. Zarządzanie procesami magazynowymi w oparciu następujące wymiary logistyczne: indeks produktu wraz z jego cechami, numer jednostki magazynowej, na której znajduje się produkt oraz numer lokacji, w której znajduje się dana jednostka magazynowa.
 2. Zasada jednorodności porcji produktu i jednostki magazynowej pod względem definiowanych cech.
 3. Zarządzanie zestawami (kompletami).
 4. Obsługa wielu jednostek miar (sztukowych i masowych) oraz odpowiednich przeliczników definiowalnych dla każdego indeksu towarowego.
 5. Uwzględnienie, w zarządzaniu procesami magazynowymi, struktury opakowania produktu.
 6. Zasada FiFo/FeFo lub LiFo.
 7. Obsługa magazynów logicznych pozwalających przyporządkować towar o tym samym indeksie do różnych kategorii zapasu.
 8. Obsługa w jednym magazynie wielu składów konsygnacyjnych.
 9. Obsługa różnych typów zapasu magazynowego.
 10. Obsługa magazynowa i śledzenie towarów ze względu na wybrane cechy, np. numer partii (serii).
 11. Monitorowanie towarów w magazynie ze względu na wybrane parametry, np. datę produkcji, termin przydatności.
 12. Obsługa kwarantanny.
 13. Obsługa magazynowa oraz śledzenie i rejestracja numerów seryjnych na wejściu i wyjściu.
 14. Obsługa braków i nadwyżek magazynowych.
 15. Obsługa błędów i sytuacji awaryjnych pojawiających się w procesach magazynowych.

System WMS, dzięki otwartej budowie, przygotowany jest do współpracy z systemami zewnętrznymi. Integracja realizowana jest poprzez interfejsy wymiany danych, komunikujące ze sobą bazy dwóch (lub więcej) aplikacji.

Podstawą klasą systemów, z którymi integrowany jest WMS są systemy klasy ERP. W strukturze zarządzania rozwiązania klasy ERP są traktowane jako systemy nadrzędne w stosunku do WMS. System był integrowany m.in. z takimi systemami nadrzędnymi, jak np.: SAP, Microsoft Dynamics AX, JD Edwards, IFS Application, CDN XL, S21, Exact i wiele innych.

Najważniejsze interfejsy wymiany danych z systemami ERP:

 1. Awizacja dostaw (zewnętrznych lub z produkcji) przez ERP oraz potwierdzanie przyjęcia dostaw przez WMS,
 2. Generowanie poleceń wydania z magazynu przez ERP i potwierdzanie wydań przez WMS,
 3. Uzgadnianie stanów magazynowych,
 4. Wymiana danych stałych (np. o produktach, odbiorcach itp), które przekazywane są przez ERP do WMS.

Oprócz integracji z systemami ERP system WMS jest integrowany z systemami zarządzania obejmującymi bardziej specjalizowane obszary funkcjonowania przedsiębiorstw jak np. zarządzanie transportem, a także z systemami automatyki przemysłowej (serwery MRF/MFC), półautomatycznymi lub automatycznymi systemami składowania oraz urządzeniami wspomagającymi obsługę procesów magazynowych (np. urządzenia etykietujące).

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat tego typu rozwiązań - nasi specjaliści służą pomocą!

kreski@kreski.pl
22 666 22 40

Copyright © 2022 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts