SYSTEM MES

System MES (Manufacturing Execution System)

Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Przeczytaj: Wszystko co musisz wiedzieć o technologii RFID

Typowe funkcje systemów klasy MES:

- śledzenie i wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym,
- śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,
- śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych i ludzi,
- rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych,
- rejestracja przyczyn przestojów planowanych,
- planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym,
- aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych,
- zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
- akwizycja danych z procesu technologicznego,
- możliwość wymiany danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
- natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji,
- generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
- podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji,
- możliwość wprowadzania danych automatycznie (maszyna), jak i ręcznie (człowiek),
- śledzenie przepływu wyrobów, genealogia produkcji,
- harmonogramowanie przeglądów i remontów,
- opcjonalnie wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP oraz WMS

Korzyści z wdrożenia systemu:

- wzrost produktywności
- wzrost wskaźnika OEE
- skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
- obniżenie kosztów produkcji
- poprawa wizualizacji produkcji w toku
- skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
- poprawa jakości produkcji
- zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat tego typu rozwiązań - nasi specjaliści służą pomocą!

kreski@kreski.pl
22 666 22 40

Copyright © 2023 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts