Systemy wizyjne

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów firma Kreski świadczy usługi w zakresie aplikacji systemów wizyjnych w przemyśle.

System wizyjny jest to układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń, którego funkcją jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia na podobieństwo zmysłu wzroku u ludzi.

Przemysłowy system wizyjny służy najczęściej do sprawdzania cech fizycznych obiektów, takich jak: wymiary, kształt, kolor, stan powierzchni, (połysk, chropowatość, nadruk etc). Pozyskane przy jego pomocy dane stanowią podstawę do podjęcia odpowiedniej decyzji (np. o kolejnym etapie procesu wytwórczego).

Jednym z najczęstszych zastosowań systemów wizyjnych jest inspekcja produktów, takich jak mikroprocesory, samochody, żywność czy środki farmaceutyczne.

Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej, pozwalając na całkowitą automatyzację procesu inspekcji oraz zwiększenie jego dokładności i wydajności.

Ze względu na rodzaj zastosowanych urządzeń i moc przetwarzania wyróżnia się następujące typy systemów wizyjnych:

  • czujnik wizyjny (tzw. soft sensor) – kamera, procesor i oświetlacz zintegrowane w jednej obudowie; z powodu stosunkowo małej rozdzielczości kamery (do 640×480 pikseli) i ograniczonych możliwości procesora, soft sensory stosuje się do prostszych zadań, jak czytanie kodów, nieskomplikowane pomiary, rozpoznawanie obecności obiektów;
  • kamera inteligentna – kamera zintegrowana w jednej obudowie z komputerem; ze względu na wysoką rozdzielczość kamery (do 1600×1200 pikseli) i możliwości operacyjne oprogramowania, kamery inteligentne znajdują zastosowanie w bardzo zróżnicowanych zadaniach, w tym wymagających dużej szybkości działania i dużych mocy obliczeniowych;
  • układ kamera – komputer – system złożony z kamery współpracującej z oddzielnym komputerem klasy PC, pozwala na dobór dowolnej kamery, optymalnej z punktu widzenia kontrolowanego procesu (np. monochromatycznej lub kolorowej, liniowej lub matrycowej.

Copyright © 2024 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts