Czym różnią się zwykłe urządzenia od tych z certyfikatami ATEX?

Czym różnią się zwykłe urządzenia od tych z certyfikatami ATEX?

Wszystkie urządzenia wykorzystywane w przemyśle wystawione są na uszkodzenia. Dlatego w ich konstrukcji stosuje się elementy chroniące je przed rożnymi czynnikami takimi jak m.in.: wilgotność, pył czy upadki.

Środowisko użytkowania uwarunkowuje stopień ochrony urządzenia, żeby mogło ono pracować bezpiecznie. Gdy używamy sprzętu na otwartej przestrzeni, będzie to inny poziom bezpieczeństwa, niż dla tego samego rodzaju sprzętu pracującego w pomieszczeniach.

A co w przypadku trudnych warunków i obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem? Głównymi branżami, które takie przestrzenie posiadają są m.in. przemysł chemiczny, gazownictwo, górnictwo, farmaceutyka czy przemysł offshore (produkcja urządzeń do pracy na morzu). Tutaj budowa urządzenia wręcz musi się wyróżniać. Często nie tyle dotyczy to strony wizualnej, co innego wykonania i konstrukcji.

Nie da się ukryć, że taki sprzęt jest bardzo istotną (o ile nie priorytetową) częścią w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Chodzi tu bowiem o zdrowie, a nawet życie pracowników.

Dlatego wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem dość szczegółowo określa dyrektywa ATEX ustanowiona przez Unię Europejską. Od połowy 2003 roku oznacza to obowiązek posiadania przez nich certyfikatu ATEX.

Jeżeli chodzi o aktualne prawo to od 20 kwietnia 2016 roku obowiązuje tzw. dyrektywa ATEX 114, czyli nr 2014/34/UE, która do prawodawstwa polskiego wprowadzona została z dniem 9 czerwca 2016 roku rozporządzeniem Ministra Rozwoju.

Co to oznacza dla przedsiębiorstw? Wszystkie urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych muszą być odpowiednio skonstruowane pod kątem zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Co za tym idzie każdy taki produkt, przed wprowadzeniem do obrotu, musi być opatrzony oznakowaniem CE oraz przejść określoną procedurę oceny zgodności.

Dla takich urządzeń stosuje się odpowiednie grupy i kategorie. Odpowiednio do nich producenci dobierają poziom zabezpieczenia danego sprzętu, a co za tym idzie materiały i sposób jego wykonania. W przypadku użytkowników prawidłowy dobór urządzeń jest bowiem podstawą bezpiecznej eksploatacji.

Co ciekawe prawie dwie trzecie wszystkich pracowników działających w strefach zagrożonych nadal używa zwykłej kartki papieru i długopisu do zanotowania istotnych etapów produkcji. Z kolei 50% z nich wciąż korzysta z arkuszy kalkulacyjnych. Może i wydaje się to dla nich łatwiejsze i tańsze, ale w rzeczywistości jest to wysoce nieefektywne i podatne na ludzkie błędy.

Obowiązek spełnienia wymagań dyrektywy ATEX co prawda dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy przedsiębiorstw, jednakże są na rynku firmy, które wyspecjalizowały się w tym zakresie.

Liderem światowego rynku ochrony przeciwwybuchowej pod względem narzędzi i oprogramowania dla pracowników terenowych działających w niebezpiecznych warunkach jest niezaprzeczalnie firma BARTEC. W swojej ofercie posiada urządzenia mobilne działające w oparciu o Windowsa i Androida takie jak m.in. skanery, przenośne komputery, tablety czy smartfony.

Uprzednio wszystkie te narzędzia pracy są poddawane rygorystycznym testom, zarówno w warunkach normalnych, jak i awarii, zgodnie z lokalnymi normami i przepisami. Muszą także przejść ekstremalne próby uderzeniowe, upadowe, klimatyczne i starzeniowe.

Co więcej użytkownik nie otrzymuje wyłącznie urządzenie, ale wręcz całą gamę aplikacji i może wykonywać za jego pomocą różne zadania. Są one również specjalne przystosowane, by personel mógł bez problemu pracować w strefie zagrożenia i obszarze bezpiecznym. Dzięki temu pracownicy uzyskują bez wątpienia większą elastyczność na miejscu.

Nie da się ukryć, że sprzęt w wersji ATEX wyróżnia się pod względem kosztów zakupu, ale potencjalni użytkownicy się z tym liczą ze względu na wspomniany wcześniej obowiązek prawny oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego przy wyborze kierują się głównie parametrami urządzenia i jego jakością.


Zachęcamy do  zapoznania się z oferowanymi przez firmę Kreski produktami z certyfikatem ATEX firmy BARTEC: TUTAJ!


Ekspert, który z przyjemnością udzieli wszelkich informacji z tym zakresie:


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Oznaczenia urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Automatyka i rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw - folder BARTEC


Copyright © 2022 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts