Dlaczego serwis urządzeń do automatycznej identyfikacji jest ważny?

Automatyczna identyfikacja jest podstawą funkcjonowania nowoczesnych firm w wielu branżach, ale przede wszystkim w tych, zajmujących się spedycją i logistyką, czy magazynowaniem w handlu lub produkcji. Bez wykorzystywania technik tego rodzaju zarządzanie przypływem towarów od ustalania stanów magazynowych na podstawie danych zawartych w komputerowych bazach danych po przygotowanie wysyłek byłoby niemożliwe. Właściwy serwis urządzeń do automatycznej identyfikacji jest więc warunkiem prawidłowego działania magazynu i wszystkich etapów śledzenia towarów. Przyjrzyjmy się bliżej stosowanym rozwiązaniom.

Jakie uszkodzenia systemów stosowanych przy automatycznej identyfikacji zdarzają się najczęściej?

Urządzenia do automatycznej identyfikacji są bardzo intensywnie wykorzystywane, co sprawia, iż ryzyko usterek jest w ich przypadku stosunkowo wysokie. Awarii szczególnie ulegają terminale, skanery oraz drukarki. Wynika to z faktu, że każde z tych urządzeń jest często używane na co dzień przez różnych pracowników i w różnych warunkach (bywa, że nawet w trybie 24-godzinnym). Do najczęściej przydarzających się uszkodzeń należą mechaniczne, np. wskutek upuszczenia bądź uderzenia. Równie liczne są awarie wynikające z eksploatacji lub błędnego używania. Problemem mogą być także błędy w konfiguracji oraz oprogramowaniu czy wreszcie nieprawidłowy dobór materiałów eksploatacyjnych albo akcesoriów. Awarie poszczególnych elementów oznaczają spadek efektywności pracy i duże straty, dlatego cały używany sprzęt musi być poddawany systematycznym przeglądom, a w razie potrzeby szybko naprawiany.

Czy warto serwisować, czy lepiej kupić nowy sprzęt?

Odpowiedź na to pytanie będzie oczywista w przypadku urządzeń na gwarancji producenta. W takiej sytuacji koszt usunięcia usterki – jeżeli wynika ona z wadliwej części czy złego montażu – ponosi wydający gwarancję producent albo sprzedawca. Okazuje się, że podobnie będzie też wówczas, gdy w grę wchodzą naprawy pogwarancyjne lub kiedy problemy ze sprzętem wynikają z winy użytkownika. Cena, jaką trzeba zapłacić za potrzebne części i robociznę może niekiedy okazać się sporo niższa niż kwoty potrzebne za zakup nowego sprzętu. Warto też pamiętać, że pociąga to oszczędności spowodowane brakiem konieczności ponownego konfigurowania i wprowadzania danych. Jednak w sytuacji, kiedy urządzenie zostało doszczętnie zniszczone np. przejechane przez wózek widłowy, koszt wymiany części i robocizny może przerosnąć wartość samego urządzenia, a tym samym rentowność takiej naprawy nie będzie zbyt wysoka.

Copyright © 2022 by Kreski sp.j. All rights reserved.      Realizacja: Internet Arts